Log In
Register Album reviews/comments
Collection Wish list
Ռահվիրա - ...Երբ չի մնում ելք ու ճար, Խենթերն են գտնում Հնար... cover art
Band
Album

...Երբ չի մնում ելք ու ճար, Խենթերն են գտնում Հնար...

TypeCompilation
Released
GenresBlack Metal
LabelsCvlminis
Reviews :  0
Comments :  0
Total votes :  0
Rating :  -
Have :  0       Want : 0
Write a Comment
Write a Review
Add to Collection
Add to Wish List
Submitted by level Besi Karat (2015-11-10)
Videos by  youtube
...Երբ չի մնում ելք ու ճար, Խենթերն են գտնում Հնար... Information

Track listing (Songs)

titleratingvotes
Disc 1
1.Ով դու արիական6:30-0
2.Լեռ4:14-0
3.Ի գիտություն8:09-0
4.Սարդարապատ3:42-0
5.Թաղել են քեզ6:24-0
6.Համերգ7:08-0
7.Կրկես4:35-0
8.Ոտքի ելեք4:40-0
9.Ավարսյր5:48-0
10.Երկաթակերտ6:19-0
11.Ղարաբաղ6:36-0
12.Հայոց Ոգին4:43-0
13.Տիգրան Մեծ4:44-0
Disc 2
1.Իմ սիրտը լեռներում5:08-0
2.Չենք ներելու5:44-0
3.Արածանի4:48-0
4.Արորդիներ4:14-0
5.Վրիժառուն4:34-0
6.Դալվորիկցի կտրիճ4:28-0
7.Քիչ ենք, բայց Հայ ենք4:43-0
8.Iron Man5:10-0
9.Paranoid2:37-0
10.Վիճում եմ9:16-0
11.Ես եմ4:37-0
12.Պատրաստ եղիր5:28-0

Ռահվիրա Discography

Album titleTypeRelease dateRatingVotesReviews
preview EP - 00
preview Studio - 00
preview Studio - 00
preview Studio - 00
preview Live - 00
preview EP - 00
preview EP - 00
preview EP - 00
preview Studio - 00
preview EP - 00
preview EP - 00
preview Studio - 00
Info / Statistics
Artists : 31,098
Albums : 110,316
Reviews : 7,057
Lyrics : 132,120
Top Rating
 Sigh
Scenes From Hell
 rating : 91.1  votes : 12
 Unexpect
Fables of the Sleepless Empire
 rating : 91.5  votes : 10
 Extreme
Extreme II: Pornograffitti
 rating : 91.1  votes : 46