Log In
Register   Help
My album reviews/commentsMy collectionMy wish list
Vintersorg - Solens Rötter cover art
Band
Albumpreview 

Solens Rötter

(2007)
TypeStudio Full-length
GenresBlack Metal, Folk Metal
LabelsNapalm Records
Album rating :  -
Votes :  0
Lyrics > V > Vintersorg Lyrics (76) > Solens Rötter Lyrics (10) >

Kosmosaik Lyrics

4. Kosmosaik (5:31)
Ur medvetandets reflexer
Skapas magnifika salar och modesta rum
Det lilla krymper, det stora växer,
Växer utanför universum

Där arstiders utspridda glitterstänk
Förenas i varje stjärna
Ty vinterköld och sommarblänk
Delar samma kärna

Forma handen till en kikare
Riktade den mot mörka väven
Som tjänar som fantasins berikare
Och din själ lyfts till mangloben, även

Om ditt sinne är tyngre än jordens själv
Och av fa nyanser rik
Sa dras den till Vintergatans silvriga älv,
Mot höjdernas kosmosaik

En motpol till själva tidens rynkor
Virvlar pa himlens svarta hav
Och beglänser hällar some ej räds sina skrynklor,
Bebodda av vide, mossa och lav

Ljusvagors böljande karisma
Sätter alla skyar I brand
Som träffar ögats prisma
Och för mig till förlovade land

Forma handen till en kikare
Riktade den mot mörka väven
Som tjänar som fantasins berikare
Och din själ lyfts till mangloben, även

“Om ditt sinne är tyngre än jordens själv”

[English translation:]

COSMOSAIC

From the reflexes of the mind
Magnificent halls and modest rooms are created
The small things shrink, the large things grow
Grow outside the Universe

Where seasons' scattered sprinkles of glitter
Are united in every star
For the cold of winter and the splendour of summer
Share the same core

Form the hand to a telescope
Aim it towards the dark web
Which serves as the enricher of imagination
And your soul is lifted towards the globe of the moon, also

If your mind is heavier than Earth itself
And rich from few nuances
It is drawn to the silvery river of the Milky Way,
Towards the cosmosaic of the heights

An opposite to the wrinkles of time itself
Whirls on the black ocean of the sky
And shines on rocks which are not daunted by their creases,
Inhabited by willow, moss and lichen

The billowing charisma of light waves
Lits all skies ablaze
Which hits the eye's prism
And takes me to promised lands

Form the hand to a telescope
Aim it towards the dark web
Which serves as the enricher of imagination
And your soul is lifted towards the globe of the moon, also

"If your mind is heavier than Earth itself"
Submitted by level DaveÅkerfeldt
Info / Statistics
Artists : 28,543
Albums : 102,616
Reviews : 6,589
Lyrics : 96,374
Top Rating
 King Diamond
Fatal Portrait
 rating : 87.3  votes : 12
 Dark Lunacy
The Diarist
 rating : 89.2  votes : 18
 Dark Tranquillity
Character
 rating : 89.8  votes : 47