Log In
Register   Help
My album reviews/commentsMy collectionMy wish list
Svarrogh - Baxas Xebesheth 1883 cover art
Band
Albumpreview 

Baxas Xebesheth 1883

(2003)
TypeStudio Full-length
GenresFolk Metal, Black Metal, Neo-Folk
LabelsIndependent
Album rating :  -
Votes :  0
Lyrics > S > Svarrogh Lyrics (21) > Baxas Xebesheth 1883 Lyrics (15) >

Sa Lebedi i Vrani Lyrics

4. Sa Lebedi i Vrani (4:58)
Lebedno Gnesdo, Skryb i bolka v syrceto
Tymninata cupi styklena dusha
Krehyk svjat ot styklo i koprina
Vrani - po skali
Raskasvalo se edno vreme
Ce Garvani letjali na sinjo nebe…
A sega - nito led, nito voda
Teshki oblaci i letni pesnicki.

Ja tesi Vrani kak pejat mydro i jadosano, Cernite pera blestjat v slynceto.
No naistina ima i beli Vrani…
Ja tesi Lebedi kak letjat nad pokrivi leko, beli pera pod greinala luna.
No naistina ima i cerni Lebedi…

Rojak ot Vrani kylve bogata rekolta
Hora umirat ot Strah i Glad.
Ushas, Strah I Dobrina se slivat
I taka as rasbrah, Njama Shivot…
Submitted by level
Info / Statistics
Artists : 28,543
Albums : 102,617
Reviews : 6,589
Lyrics : 96,374
Top Rating
 Cynic
Traced in Air
 rating : 87.8  votes : 27
 Theatre of Tragedy
Velvet Darkness They Fear
 rating : 91.4  votes : 14