ID
PW
Login  Register  Help
My album reviews/comments My collection My wish list
Svarrogh - Baxas Xebesheth 1883 cover art
Band
Albumpreview 

Baxas Xebesheth 1883

(2003)
TypeStudio Full-length
GenresFolk Metal, Black Metal, Neo-Folk
LabelsIndependent
Album rating :  -
Votes :  0
Lyrics > S > Svarrogh Lyrics (21) > Baxas Xebesheth 1883 Lyrics (15) >

Sa Lebedi i Vrani Lyrics

4. Sa Lebedi i Vrani (4:58)
Lebedno Gnesdo, Skryb i bolka v syrceto
Tymninata cupi styklena dusha
Krehyk svjat ot styklo i koprina
Vrani - po skali
Raskasvalo se edno vreme
Ce Garvani letjali na sinjo nebe…
A sega - nito led, nito voda
Teshki oblaci i letni pesnicki.

Ja tesi Vrani kak pejat mydro i jadosano, Cernite pera blestjat v slynceto.
No naistina ima i beli Vrani…
Ja tesi Lebedi kak letjat nad pokrivi leko, beli pera pod greinala luna.
No naistina ima i cerni Lebedi…

Rojak ot Vrani kylve bogata rekolta
Hora umirat ot Strah i Glad.
Ushas, Strah I Dobrina se slivat
I taka as rasbrah, Njama Shivot…
Submitted by level
Info / Statistics
Bands : 28,005
Albums : 100,978
Reviews : 6,543
Lyrics : 90,420
Top Rating
 Angra
Angels Cry
 rating : 84.5  votes : 48
 Haggard
Awaking the Centuries
 rating : 91.3  votes : 18
 Adramelch
Irae Melanox
 rating : 91.5  votes : 12