Log In
Register   Help
My album reviews/commentsMy collectionMy wish list
Manegarm - Vargstenen cover art
Band
Albumpreview 

Vargstenen

(2007)
TypeStudio Full-length
GenresViking Metal, Black Metal, Folk Metal
LabelsBlack Lodge Records
Album rating :  -
Votes :  0
Lyrics > M > Månegarm Lyrics (70) > Vargstenen Lyrics (12) >

I Underjorden Lyrics

8. I Underjorden (4:12)
Genom snår vid Skallabergets fot,
porten till dväljande djup.
Sten bruten av Elivågor,
vägar funna i Ymers ben.

En kall bris, en doft av död,
drar sakta bi från nedan.
Rysningar av minnen …
i underjorden!
Återigen stiger jag ned.

Nedåt, nedåt, mot vindlande djup,
ruvande skuggor, vansinnets famn.
Nedåt, nedåt, i tidlöst rum,
bergets andar, fördärvets makt.

Irrljus skymtar i sinnets vrå.
Svaga rop ur tunnlars djup.
Följer runors svaga glöd …
i underjorden!
Ristade i väggar kalla och grå.

Stiger in i ett bergavalv,
porlande vatten ekar.
Skimrande väggar av bleknad färg,
bilder ristade av mången hand.

Släcker min törst,
sköljer min kropp.
Vila i kammarens famn,
aktsam, vaksam,
törnets tand.

Lyssnar till bergets sång,
vattnets rogivande töcken.
Lågmälda toner från djupet,
visdomen från Ymers sång.

Väggarnas bleka bilder,
flyter tydligt samman.
Skimmer blir till ett skarpt ljus,
likt Sunnas strålar av guld.

De talar om djupen
och de som där bida.
Talar om vägar nio
och runor för kraft …
i underjorden!

Glimrande ögon i djupet …

---
English translation
"In The Underworld"

Through the brush by the foot of the Skull Mountain
The portal to dwelling depths
Stone cracked by Elivagar
Ways found in the bones of Ymer

A cold breeze, an aroma of death
Slowly rises from below
Chills from memories
In the Underworld...
Once more I descend

Down, down, towards winding depths
Brooding shadows, the embrace of insanity
Down, down, in timeless space
The spirits of the mountain, the power of perdition

Will o' the Wisps flash in the crannies of the mind
Feeble cries from the depths of tunnels
Follow the weak glow of runes
In the Underworld...
Carved in walls cold and grey

Enter a mountain vault
Murmuring waters resound
Shimmering walls of faded colour
Images carved by many a hand

Quench my thirst
Wash my body
Rest in the arms of the chamber
Careful, watchful, the tooth of the thorn

Listen to the song of the mountain
The restful haze of the water
Mellow notes from the deep
The wisdom from the song of Ymer

The pale images of the walls
Clearly blend together
Shimmer turns into bright light
Like the golden rays of Sunna

The speak of the depths
And those who bide there
Speak of the nine ways
And runes for power
In the Underworld...

Glittering eyes in the deep...
Submitted by level
Info / Statistics
Artists : 30,052
Albums : 106,822
Reviews : 6,745
Lyrics : 105,912
Top Rating
 Nightwish
Angels Fall First
 rating : 81.2  votes : 26
 Angra
Rebirth
 rating : 90.8  votes : 66
 Sodom
Tapping the Vein
 rating : 90.7  votes : 35