Log In
Register   Help
My album reviews/commentsMy collectionMy wish list
Vothana - Trưng trắc - trưng nhị cover art
Band
Album

Trưng trắc - trưng nhị

TypeDemo
Release date
GenresBlack Metal
LabelsIndependent
Running time38:52
Reviews :  0
Comments :  0
Total votes :  0
Rating :  -
Have :  0       Want : 0
Write a Comment
Write a Review
Add to Collection
Add to Wish List
Submitted by level 모흐
Videos by  youtube
Trưng trắc - trưng nhị Information

Track listing (Songs)

TitleRatingVotes
Side A - Truc
1.Bắt đầu0:52-0
2.Dưng tín nhiêm ai4:37-0
3.Chêt là hêt nộ́4:14-0
4.Hai Bà Trưng9:39-0
Side B - Nhi
5.Việtnam cho Việtnam2:08-0
6.Tầng lớp xã hội17:22-0
Info / Statistics
Artists : 29,070
Albums : 104,296
Reviews : 6,628
Lyrics : 98,937
Top Rating
 Black Sabbath
Dehumanizer
 rating : 87.6  votes : 19
 Vektor
Terminal Redux
 rating : 96.3  votes : 80
 Kreator
Gods of Violence
 rating : 85.6  votes : 11