ID
PW
Login  Register  Help
My album reviews/comments My collection My wish list
    90,761 Albums
Newest Albums
cover art Band name Album title Release date Rating Votes Submitted by Date
Bong - Onward to Perdondaris preview Bong preview Onward to Perdondaris [Compilation] 2010-07-18 - 0 level NewProspekt 15-11-10
14:11
Bong - Samhain Festival preview Bong preview Samhain Festival [Live] 2010-04-05 - 0 level NewProspekt 15-11-10
14:07
preview DISREIGN preview 枯れ蓮 [Single] 2015 - 0 level Theo 15-11-10
13:56
Ռահվիրա - ...Երբ չի մնում ելք ու ճար, Խենթերն են գտնում Հնար... preview Ռահվիրա preview ...Երբ չի մնում ելք ու ճար, Խենթերն են գտնում Հնար... [Compilation] 2015-08-08 - 0 level NewProspekt 15-11-10
13:13
Ռահվիրա - Աշխարհի ցավը քո մեջ preview Ռահվիրա preview Աշխարհի ցավը քո մեջ [Single] 2014-10-03 - 0 level NewProspekt 15-11-10
13:12
Ռահվիրա - Բազկի ուժով preview Ռահվիրա preview Բազկի ուժով 2014-05-28 - 0 level NewProspekt 15-11-10
13:11
Ռահվիրա - Արորդիներ preview Ռահվիրա preview Արորդիներ [EP] 2014-04-24 - 0 level NewProspekt 15-11-10
13:10
Ռահվիրա - Ես հայ եմ preview Ռահվիրա preview Ես հայ եմ [Single] 2014-01 - 0 level NewProspekt 15-11-10
13:09
Ռահվիրա - Դիվական բալլադ preview Ռահվիրա preview Դիվական բալլադ [Single] 2013-11 - 0 level NewProspekt 15-11-10
13:08
Ռահվիրա - Aryan Man preview Ռահվիրա preview Aryan Man [EP] 2013-09-30 - 0 level NewProspekt 15-11-10
13:07
Ռահվիրա - Հակահարված preview Ռահվիրա preview Հակահարված 2013-06-15 - 0 level NewProspekt 15-11-10
13:06
Ռահվիրա - Տիգրան Մեծ preview Ռահվիրա preview Տիգրան Մեծ [EP] 2013-05-05 - 0 level NewProspekt 15-11-10
13:05
Ռահվիրա - Ավարայր (2010) preview Ռահվիրա preview Ավարայր (2010) [EP] 2013-05-01 - 0 level NewProspekt 15-11-10
13:04
Ռահվիրա - Misht HAY (2011) preview Ռահվիրա preview Misht HAY (2011) [Single] 2013-04-23 - 0 level NewProspekt 15-11-10
13:03
Ռահվիրա - Ով դու արիական... preview Ռահվիրա preview Ով դու արիական... [EP] 2013-03-25 - 0 level NewProspekt 15-11-10
13:02
Ռահվիրա - Metal Fucking Party preview Ռահվիրա preview Metal Fucking Party [Live] 2013-02-10 - 0 level NewProspekt 15-11-10
13:01
Ռահվիրա - Գինի լից preview Ռահվիրա preview Գինի լից [Single] 2013-01-09 - 0 level NewProspekt 15-11-10
13:00
Ռահվիրա - Մահվան սիմֆոնիա preview Ռահվիրա preview Մահվան սիմֆոնիա [Single] 2013 - 0 level NewProspekt 15-11-10
12:59
   
Random Album
Skid Row - Wasted Time
Skid Row
Wasted Time [Single]
rating : -
Top Rating
 Eluveitie
Origins
 rating : 86.1  votes : 11
 Queensryche
Empire
 rating : 87.8  votes : 18
 The Stranded
Survivalism Boulevard
 rating : 89.6  votes : 14
 Fleshgod Apocalypse
Oracles
 rating : 88.8  votes : 36