Log In
Register   Help
My album reviews/commentsMy collectionMy wish list
previous next
Album Comments
77,952 Album comments
Cover art
Artist name     Album title     Release date
Name    Rating    Date
Into the Storm
preview  Axel Rudi Pell  -  preview  Into the Storm (2014)
level 록큰롤프  (90/100)    2017-04-24
데뷔때부터 현재까지 변화의 폭이 극히 적은 밴드! 오로지 한가지 노선의 사운드만을 구사하는 밴드! 하지만 악셀은 발군의 멜로디를 만드는 뛰어난 실력파 연주자이다.
Return to Heaven Denied
preview  Labyrinth  -  preview  Return to Heaven Denied (1998)
level 록큰롤프  (95/100)    2017-04-24
멜로딕 파워 메탈의 전성기를 장식한 위대한 유산중 하나! 흠잡을곳이 별로 없는 명작이다.
Heroes of Mighty Magic
level 이성욱  (90/100)    2017-04-24
유치하고 금방 질리기는 한데 왜 이렇게 끌리지.. ㅋㅋㅋㅋ
Enlightened With Pain
preview  Burial  -  preview  Enlightened With Pain (2000)
level monk  (85/100)    2017-04-24
제법 괜찮은 불탈앨범
The Ark Work
preview  Liturgy  -  preview  The Ark Work (2015)
level 이름없다  (40/100)    2017-04-24
뭘 들었는지 모르겠다. 차라리 20th century fox 주제곡 페일이 이것보단 훨씬 낫다. 재미있기라도 하지. 앨범 커버마저도 성의없다. 대충할거면 뭐하러 음악하는지 모르겠다.
Into The Glorious Battle
level 록큰롤프  (95/100)    2017-04-24
정규작은 2008년 이후 9년만이다. 물론 싱글과 미니 앨범을 공개했기 때문에 이들의 공백이 컸다고는 볼수없다. 근래 공개된 파워메탈 신작중에 작년 Theocracy 의 신작과 더불어 최고의 사운드와 멜로디를 담고 있다. 오랜 기간 공을 들인 흔적이 엿보인다.
Architecture of a God
preview  Labÿrinth  -  preview  Architecture of a God (2017)
level 록큰롤프  (90/100)    2017-04-24
로베르토 티란티를 다시 영입하여 7년만에 선보인 본작은 파워 메탈의 요소가 많이 빠졌고 프로그레시브 메탈의 요소만 남았다. 그래서인지 조금은 사운드에 김이 빠진 모양새이지만 음악의 완성도면에서는 전작들에 비해 나아진듯하다.
To Live Again - Live in São Paulo
preview  Viper  -  preview  To Live Again - Live in São Paulo (2015)  [Live]
level Megametal  (90/100)    2017-04-24
podarený živák s navrátilcom Andre Matosom, ktorý ťaží hlavne z prvých dvoch radových albumov, ktoré boli ich najlepšie...
Coma Rage
preview  Viper  -  preview  Coma Rage (1995)
level Megametal  (75/100)    2017-04-24
oproti prvým dvom albumom je o dosť slabšie a monotónnejšie. Štýlovo: power/heavy/thrash metal
All my Life
preview  Viper  -  preview  All my Life (2007)
level Megametal  (85/100)    2017-04-24
návratové album po dosť dlhej dobe, s novým spevákom - Ricardo Bocci, čo bola celkom dobrá voľba. Štýlovo bližšie k predošlým albumom, aj keď je viac hutné a meter rýchle: melodický power/heavy metal
Tem Pra Todo Mundo
preview  Viper  -  preview  Tem Pra Todo Mundo (1997)
level Megametal  (60/100)    2017-04-24
toto je ich najslabšie album. Úplná zmena štýlu - niečo ako punk/hard rock. Nič moc...
Miasma
preview  The Black Dahlia Murder  -  preview  Miasma (2005)
level 록스타  (75/100)    2017-04-23
블랙달리아머더 초기작들은 아쉽게도 안끌린다
Maniacs in Japan
preview  Viper  -  preview  Maniacs in Japan (1993)  [Live]
level Megametal  (80/100)    2017-04-23
celkom schopný živák, ale s Mathosom za mikrofónom by bol predsa lepší
Northern Hell Song
preview  Gyze  -  preview  Northern Hell Song (2017)
level Murphy  (95/100)    2017-04-23
미쳤다 미쳤어 멜로디 폭격 오지고 지리고 렛잇고
I Worship Chaos
preview  Children of Bodom  -  preview  I Worship Chaos (2015)
level verzox  (65/100)    2017-04-23
처음엔 이게그렇게 욕먹을만한앨범인가 의아해했는데 hate crew deathroll을 듣고 납득이감
Land of the Crimson Dawn
level 리미티드  (70/100)    2017-04-23
7번 Video랑 10번 Radio는 빼는 게 어땠을까? 안 그래도 노래들이 다 비슷비슷하고 트랙도 14개나 되는 앨범인데 저 두 곡은 유난히 별로다. 추천 트랙은 5번. <The Eyes of the World>를 닮았다.
Shadow World
preview  Wolfheart  -  preview  Shadow World (2015)
level 록스타  (90/100)    2017-04-23
가사하고 사운드가 너무 마음에 듣다 약간 인솜니움 느낌도 나는 것 같고 그런데 내 개인적으로 인솜니움보단 올프하트가 더 잘하는 것 같다
Rust in Peace
preview  Megadeth  -  preview  Rust in Peace (1990)
level 꿈의군주  (100/100)    2017-04-23
말이 필요없는 최고의 Thrash metal 앨범입니다
Daemonic: the Art of Dantalian
level verzox  (95/100)    2017-04-22
준명작
Chapter 2: the Flesh Harvest
level verzox  (80/100)    2017-04-22
앞뒤 안가리고 무조건 조지는 스타일
Order by    Sort
Target      
Random Album
Info / Statistics
Artists : 29,370
Albums : 105,094
Reviews : 6,624
Lyrics : 102,923
Top Rating
 Crimson Glory
Crimson Glory
 rating : 91.1  votes : 40
 Helloween
Metal Jukebox
 rating : 80.4  votes : 11
 Slaughter
Stick It to Ya
 rating : 83.8  votes : 10